کارگاه ضد قلدری یا ضد بولی

کارگاه ضد قلدری یا ضد بولی

اگر فرزندانمان در معرض بولی قرار می گیرند و یا بچه های دیگر را بولی می کنند یعنی در مدرسه یا توسط دیگر کودکان مسخره می شوند به آنها توهین می شود در معرض شایعه قرار می گیرند و یا قربانی گروههای زور گو می شوند و یا حتی اگرفکر می کنید که ممکن است فرزند شما زورگویی می کند و کودکان دیگر را آزار می دهد این کلاس به شما کمک می کند.

C$ 25.00
25.0 CAD C$ 25.00
C$ 25.00
پاسخگو Admin
Last Update 2022/01/29
زمان برای اتمام 7 ساعت 47 دقیقه
اعضا 17
  • مبارزه با قلدری در بچه ها یا ضد بولی قسمت اول.mp4
  • مبارزه با قلدری در بچه ها یا ضد بولی قسمت اول.mp4
  • مبارزه با قلدری در بچه ها یا ضد بولی قسمت اول.mp4
  • مبارزه با قلدری در بچه ها یا ضد بولی قسمت اول.mp4
  • اسلایدهای کارگاه ضد قلدری
  • راهنمایی تشخیض بولی
  • نمونه سوگند بولی نکردن در گروه دوستان و کلاس