محتوای دوره

از این کارگاه چگونه بهترین بهره برداری را بکنم

10 امتیاز

چگونه از این محصول  آموزشی استفاده کنیم؟

این محصول آموزشی دارای ۵ جلسه و در هر جلسه 2 یا سه ویدیو آموزشی است. ابتدا   ویدیوهای مربوط به هر جلسه را مشاهده کنید و سپس در مدت یک هفته تمرینات، پرسشنامه ها را در صورتی که مربوط به آن جلسه وجود دارد را پر کرده و راهکارهایی که در ویدیو می بینید را اجرا کنید. سپس در قسمت دعوت به اقدام آن جلسه گزارش اقداماتی که انجام داده اید را بنویسید.
آنگاه به جلسه بعدی بروید و دو ویدیو بعدی را باز کنید 
به شما پیشنهاد می کنم که برای انجام تمرین ها با فرزندانتان و عملی کردن اقدام ها به خودتان زمان بدهید و تمام ویدیو آموزشی را یک روزه نبینید زیرا مباحث ممکن است برای یک روز سنگین بوده و فرصت اجرای آنرا نداشته باشید

ایده عال گذراندن دوره برای والدین غیر شاغل یکماهه  و برای والدین شاغل دو تا سه ماه می باشد.
نماها
5 کل بازدیدها
5 Members Views
0 Public Views
کنش ها
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرها
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
Share by mail

لطفا ورود به اشتراک گذاشتن این webpage با ایمیل.

1. برای بچه های 3 تا 5 سال بهتر است کدام قسمت ها آموزش داده شود